ul. Jeziorna 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój
+48 690 57 90 79, +48 601 19 83 30

Misja

Fundacja Droga Lotha powołana została w celu:

• Rewitalizacji i promowania szlaku historycznego jakim jest Droga Lotha,
• Rekonstrukcji historycznej i kulturowej,
• Renowacji zabytków,
• Turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej,
• Pracy z młodzieżą dając jej alternatywę dla używek i środków psychoaktywnych,
• Podejmowania działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
• Promocji zdrowia, sportu i zachowań prozdrowotnych,
• Promocji Gmin przez które przebiega Droga Lotha: Cedynia, Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Banie, Kozielice, Pyrzyce.