Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2018

Boże Narodzenie 2018

Obraz

SAMODZIELNI W DZIAŁANIU

Obraz
PROJEKT „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA dla regionu stargardzkiego” PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2018 Zrealizowany przez nas projekt „Samodzielni w działaniu” nastawiony jest na rozwój naszej organizacji i ma bezpo ś rednio pomóc w codziennym funkcjonowaniu biura Fundacji Droga Lotha, wesprze ć jej przyszły rozwój poprzez umo ż liwienie samodzielnej promocji oraz rozszerzy ć zakres działa ń w zakresie rekonstrukcji historycznej. Zakupiony sprz ę t już służy: - drukarka - w bie żą cej działalno ś ci biura fundacji, drukarka posłużyła nam do realizacji zadania "Gra Terenowa na ścieżce rowerowej R-20" w dniu 15 października 2018r. Dzięki urządzeniu zakupionemu z programu mikrodotacje byliśmy w stanie sami wydrukować dwustronnie kolorowe karty do Gry Terenowej - projektor/rzutnik i ekran – w szeroko rozumianej działalno ś ci edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzie ż y i dorosłych. Rzutnik i ekran będzie wykorzystywany podczas preze