SAMODZIELNI W DZIAŁANIU

PROJEKT „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA dla regionu stargardzkiego” PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2018
Zrealizowany przez nas projekt „Samodzielni w działaniu” nastawiony jest na rozwój naszej organizacji i ma bezpośrednio pomóc w codziennym funkcjonowaniu biura Fundacji Droga Lotha, wesprzeć jej przyszły rozwój poprzez umożliwienie samodzielnej promocji oraz rozszerzyć zakres działań w zakresie rekonstrukcji historycznej.

Zakupiony sprzęt już służy:

- drukarka - w bieżącej działalności biura fundacji, drukarka posłużyła nam do realizacji zadania "Gra Terenowa na ścieżce rowerowej R-20" w dniu 15 października 2018r. Dzięki urządzeniu zakupionemu z programu mikrodotacje byliśmy w stanie sami wydrukować dwustronnie kolorowe karty do Gry Terenowej

- projektor/rzutnik i ekran – w szeroko rozumianej działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. Rzutnik i ekran będzie wykorzystywany podczas prezentacji multimedialnych dla dzieci i dorosłych. Planujemy wystawę i prelekcje na temat historii Kaplicy Templariuszy w Chwarszczanach w roku 2019 w miejscowości Swobnica i Trzcińsko-Zdrój.
- roll-up – w rozpowszechnianiu działalności fundacji oraz promocji miasta, gminy i regionu. W dotychczasowej działalności brakowało nam własnej reklamy i roll-upu aby pokazać czym zajmuje sie fundacja i jakie ma cele.
- skórki owcze – do stworzenia wiarygodnej repliki posłania obozowego,
- kosze – do przechowywania strojów historycznych, drobnego sprzętu obozowego, naczyń kuchennych, artykułów spożywczych, środków czystości i tym podobnych,
- cebrzyk – do pokazania historycznego sposobu przechowywania wody.

Projekt „Samodzielni w działaniu” wpisuje się w realizację celu głównego i celów
szczegółowych Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020:
- zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
- zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych,
- wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne,
- wzmocnienie potencjału III sektora,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych oraz
- wzmocnienie potencjału młodej organizacji.

Rezultatem projektu jest zwiększenie samodzielności, atrakcyjności, rozpoznawalności i
możliwości wzrostu Fundacji Droga Lotha, wskutek czego Fundacja może podejmować więcej skutecznych działań społecznie użytecznych bez konieczności korzystania z pomocy czy usług podmiotów zewnętrznych, co zmniejsza koszty jej funkcjonowania i umożliwia jeszcze większy dalszy rozwój. Efektem jest i będzie w przyszłości poszerzenie zakresu działania, zwiększenie obszaru pozytywnego wpływu i dotarcie do większej liczby odbiorców, szczególnie dzieci, młodzieży i osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym: samotnych, starszych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych itp. Szczególnie intensywnie współpracujemy z Domem Dziecka i Szkołami w gminie Trzcińsko-Zdrój na rzecz dzieci i młodzieży, która często narażona jest na negatywny wpływ środowiska i doświadcza wyraźnego braku rozwijających form rozrywki spędzania wolnego czasu.


Na realizacji naszego projektu skorzysta bardzo szerokie grono odbiorców nie tylko z województwa zachodniopomorskiego, ale też zaproszeni goście z innych regionów kraju i zza granicy - rodziny z dziećmi, młodzież, osoby starsze, w tym niepełnosprawne, pasjonaci historii i zabytków oraz turyści pragnący w ciekawy sposób spędzić swój wolny czas.
Poprzez swoją działalność bardzo intensywnie promujemy nasze miasto i całą gminę, przez co mamy nadzieję przyczynić się do jej przyszłego rozwoju oraz wzrostu gospodarczego i kulturalnego.

W nadchodzącym 2019 roku planowane są działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dzieci i młodzieży oraz edukacyjne z wykorzystaniem rekonstrukcji historycznej, miedzy innymi: „Muzeum w szkole”, „Outdoor – Nauka przez działanie”, „Gra terenowa – Tropami przeszłości”, „Festiwal Piosenki Dziecięcej”, „Trzcińskie spotkania z historią”, „Drugi festiwal machin oblężniczych”, „Warsztaty rzemiosł dawnych w Swobnicy” i wiele innych.

Popularne posty