„Duchy Drzew” w Przelewicach


Na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach powstała nowa atrakcja turystyczna – gra terenowa „Duchy Drzew”, która realizowana będzie do końca października 2019 r. przez Towarzystwo Turystyczne Na Południe Od Szczecina. A wszystko to dzięki pozyskanej mikrodotacji.
Gra powstała w ramach projektu „Na Tropie Natury Na Południe Od Szczecina”, dofinansowanego
w konkursie „Mikrodotacje Lokalne Przedsięwzięcia dla Regionu Stargardzkiego” ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i mogą brać w niej udział zarówno grupy zorganizowane, jak
i osoby indywidualne dzięki stworzeniu również mobilnej gry na telefon komórkowy.
Projekt z misją
W związku z ogromnym zaangażowaniem stowarzyszenia w promocję i rozwój turystyki społecznej, specjalną grupę odbiorców projektu stanowią osoby niepełnosprawne – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, uczniowie szkół specjalnych oraz ich opiekunowie, dla których przygotowana została wersja gry z animatorem. Do udziału w projekcie zaproszonych zostało 45 osób niepełnosprawnych, dla których sfinansowany zostanie również bilet wstępu do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.
O co w tym chodzi?
Na starcie gry każdy z uczestników otrzyma przypinkę poszukiwacza duchów drzew. Dla graczy przygotowana została mapa oraz wkładki z zagadkami, oczywiście przyrodniczymi, dostosowanymi do wieku oraz stopnia niepełnosprawności uczestników, które będą oni rozwiązywać kolejno podczas spaceru po Ogrodzie. Na osoby, które rozwiążą wszystkie zagadki, po zakończeniu gry czekać będzie nagroda niespodzianka. Partnerami projektu są 4 Coop Sp. z o.o. oraz stowarzyszenie, „Bo Jak Nie My To Kto”. Honorowy Patronat nad grą objęła Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

                                 

O stowarzyszeniu słów kilka
Stowarzyszenie Towarzystwo Turystyczne Na Południe Od Szczecina powstało w lutym 2019 r. W kwietniu 2019 r. organizacja podpisała porozumienie o współprowadzeniu w Oranżerii Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach pierwszego w powiecie pyrzyckim kategoryzowanego Centrum Informacji Turystycznej. Misją stowarzyszenia jest m.in. popularyzowanie i rozwijanie turystyki oraz budowa wizerunku regionu – południowej części województwa zachodniopomorskiego, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Wśród statutowych celów stowarzyszenia jest m.in. również pomoc społeczna oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Popularne posty