BABINEK

W ramach projektu "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" w Babinku (Gmina Banie) 7 grudnia uczestniczyliśmy w festynie z okazji zakończenia działania budowy wiaty.Festyn zgromadził liczną grupę mieszkańców wsi, dzieci i dorosłych. Deszcz udowodnił, że wiata w tym miejscu jest bardzo potrzebna, a mieszkańcy, pomimo wietrznej i deszczowej pogody bawili się razem z dziećmi przy wspólnym ognisku. 


 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K103/18-00