Budujemy... Tworzymy... Coś Nowego... z Czegoś Starego?

Działamy w zakresie współpracy między organizacjami NGO i instytucjami kultury wzdłuż Drogi Lotha...
Spotkanie dotyczące sieciowania i klastrowania podmiotów ekonomii społecznej w naszym regionie. Prowadzący Paweł Klimek OWES region stargardzki

Ekonomia społeczna to nasza ulubiona przestrzeń współpracy i rozwoju. W sobotnie popołudnie, w gronie lokalnych liderów sieciowaliśmy turystykę społeczną w naszym subregionie snując ambitne plany na przyszłość. Będzie się działo!!! Chcemy więcej! Chcemy Was!! Kawy, krzeseł i stołów nie zabraknie, więc dołączajcie!
OWES- co to jest? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości społecznej w powiatach: choszczeńskim, gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim oraz stargardzkim województwa zachodniopomorskiego.

Pomagamy przedsiębiorstwom i podmiotom ekonomii społecznej (fundacjom, stowarzyszeniom, centrom integracji społecznej, zakładom aktywności zawodowej, spółdzielniom socjalnym), jak i osobom chcącym założyć przedsiębiorstwa społeczne.


Przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą oferujemy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie spółdzielczości socjalnej, marketingu, księgowości, a także doradztwo prawne i biznesowe. Doradzamy także w dziedzinie pozyskiwania zewnętrznych form finansowania.

Dla podmiotów ekonomii społecznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz potencjalnym założycielom takich podmiotów oferujemy usługi doradztwa i szkoleń na przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne, tworzenia biznes planu, marketingu i księgowości.