Trzcińsko nas wspiera :)

Z radością informujemy o pozyskaniu środków finansowych na działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. Komisja konkursowa Urzędu Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrój zaakceptowała nasze dwa projekty dotyczące aktywizacji dzieci i młodzieży.
Projekty zostaną zrealizowane do czerwca 2018r.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że nasze pomysły będą zrealizowane... ale to jeszcze nie koniec. Czekamy na rozstrzygnięcia konkursów Urzędu Marszałkowskiego i piszemy następne Ten rok będzie bardzo aktywny i pracowity dla całej fundacji, ale też dla uczestników naszych projektów.

Popularne posty